Webinar selectief mutisme, donderdag 17 maart, 19.30 uur

€ 17,50

Tijdens deze webinar (via Zoom) wordt door middel van een 'lezing' basisinformatie gegeven over selectief mutisme en worden algemene zaken besproken, zowel vanuit theorie als vanuit de praktijk. De nadruk ligt hierbij op het jonge kind, basisschoolleeftijd. Ondertussen kunnen deelnemers via de chat vragen stellen. Aansluitend worden live enkele vragen met de deelnemers doorgenomen. De webinar begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00/21.15 uur.