Webinar selectief mutisme, donderdag 16 maart 2023, 19.30 uur

€ 17,50

Tijdens een webinar (via Zoom) wordt door middel van een 'lezing' basisinformatie gegeven over selectief mutisme en worden algemene zaken besproken, zowel vanuit theorie als vanuit de praktijk. De nadruk ligt hierbij op het jonge kind, basisschoolleeftijd. Ondertussen kunnen deelnemers via de chat vragen stellen. Aansluitend worden live enkele vragen met de deelnemers doorgenomen.

De webinars beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00/21.15 uur.

(Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat een webinar niet door en ontvang je je geld terug.)